Ve škole se děje mnohé, a to nejenom pro žáky…

Jak (ne)vyhořet snadno a rychle
V pátek 31. května se všichni pedagogičtí pracovníci naší školy v rámci dalšího vzdělávání financovaného ze Šablon OP JAK zúčastnili semináře zkušené lektorky Mgr. Lenky Bílkové na téma Prevencí k psychické pohodě aneb Jak (ne)vyhořet snadno a rychle. Přínosné školení bylo součástí dvoudenního teambuildingu realizovaného v nedalekých Orlických horách. Přístup lektorky byl lidský a zároveň vysoce profesionální. Svým nenásilným, ale zároveň cíleným působením dokázala plně zaujmout všechny pedagogy. Prezentace probíhala nejen formou předávání informací a zkušeností, ale i vzájemnou interakcí při týmových aktivitách odhalujících naše skryté emoce. Všichni zúčastnění si odnesli praktické dovednosti a nástroje pro posílení své psychické odolnosti a celkové duševní pohody, které jsou vzhledem k náročnosti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami velmi důležité. S paní lektorkou se rozhodně rádi setkáme znovu.Beseda pro dívky
Ráda bych za celý pedagogický sbor Základní školy, Dobruška, Opočenská 115 poděkovala paní doktorce MUDr. Ludmile Bejdové za její čas a úsilí věnované realizaci besedy pro dívky naší základní školy. Její přednáška byla nesmírně přínosná a obohacující. Dívky měly příležitost získat nové vědomosti, klást otázky a diskutovat o důležitých tématech týkajících se dospívání a s ním spojenými změnami v životě žen. Její odborné znalosti a přístup napomohly vytvořit otevřenou a příjemnou atmosféru, díky níž se dívky cítily komfortně a mohly se aktivně zapojit do diskuse. Velice si vážíme přispění lékařky ke vzdělávání a osobnímu rozvoji našich žákyň.
Mgr. Andrea Stonjeková, ředitelka školyVýroba svíček z plástu včelího vosku
V pátek 17. května se v naší škole uskutečnil projektový den s paní lektorkou Mgr. Martou Kmoníčkovou z Centra rozvoje Česká Skalice s názvem Výroba svíčky z plástu včelího vosku. Úvodem se žáci prostřednictvím názorných ukázek seznámili s včelou medonosnou a dalšími druhy z tajemného a fascinujícího světa hmyzu. Prvním zadaným úkolem bylo namalovat včelu. Žáci si obrázky vystavili a vzdělávací program pokračoval. Lektorka žákům poutavým způsobem vyprávěla o způsobu života včel ve včelím společenství, popsala jednotlivé části jejich těla a upozornila na jejich důležitost pro planetu Zemi a tisícileté spojenectví s lidmi. Jedním z produktů je včelí vosk, který se ukrývá uvnitř včelího úlu, vyrábějí ho včely dělnice a používají ho k vytváření plástů. A právě z nich si malí kutilové zhotovili motané svíčky. Ty jsou nejen krásné jako dekorace, ale vydávají přírodní zdravou vůni, vytvářejí teplé světlo a útulnou atmosféru. Plně zaujati vyplňovali pracovní listy, vybarvovali omalovánky a skládali puzzle s názorným popisem stavby těla včely. V závěru lektorka zadala úplně stejný úkol jako na začátku. Žáci opět namalovali včelu, protentokrát však již s novými poznatky, které jim utkvěly v paměti.Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Volný čas, Výletujeme, Školní rok 2023/2024 | Komentáře nejsou povoleny

Čarodějnický zážitkový den jak z pohádky

Čarodějnický zážitkový den
Pálení ohňů a víra v čarodějnice je prastarý lidový zvyk, který se pojí s filipojakubskou nocí z 30. dubna na 1. května. I v naší škole se poslední den v tomto měsíci sešli čarodějky a čarodějové všech kategorií. A že jich bylo! Plnili čarodějné úkoly, venku se proletěli na koštěti, které si sami vyrobili, stavěli hranici na oheň, podlézali obrovskou pavučinu a překonávali mnoho dalších překážek. Naučili se i několik čarodějnických zaklínadel, ve výtvarné dílně si vyrobili hrůzostrašného papírového pavouka a černou kočku, která je symbolem temných sil, a šperky ze speciální hmoty. Ochutnali žížaly s kečupem, žabí stehýnka, jedovaté hady a štíry a nechyběly ani kouzelné lektvary a utrejchy různých barev a chutí, které všem vykouzlily úsměv na tváři. Tak zase za rok.

Z pohádky do pohádky
Máte rádi pohádky? My ano. A proto jsme se moc těšili na chvíli, kdy se naše škola jako mávnutím kouzelného proutku proměnila v tajemnou pohádkovou říši… Ve čtvrtek 18. dubna probíhal v Základní škole v Opočenské ulici zážitkový den příhodně nazvaný Z pohádky do pohádky. Celé dopoledne bylo protkáno světem nadpřirozených postav a dějů. Pohádková cesta začala hledáním ztracených magických prstenů a zhotovením náhrdelníku pro princeznu Zlatovlásku z rozkutálených perel. Pokračovala přes Šmoulí vesničku, kde žáci prokázali svoji odvahu a pomohli modrým dobrosrdečným skřítkům přemoci zlého Gargamela. A protože jim při plnění úkolů vyhládlo, rychle se přenesli do další pohádky, ve které na ně již čekala výborná krupicová kaše, kterou pro ně po pronesení čarovné formule uvařil zázračný hrneček. Naštěstí nikdo druhou část zaklínadla nezapomněl a kaše nepřetekla. Během svého putování se žáci na skok podívali i do slunného Toskánska, odkud pochází dřevěný panáček Pinocchio. Zde bylo úkolem všech zúčastněných třídních kolektivů společnými silami vyrobit a obléknout právě tuto slavnou loutku. A jak se jim to povedlo? Posuďte sami. Ale tím ještě naše pohádková cesta zdaleka nekončila. Malí poutníci se vypravili do přilehlého parku, kde hledali zašifrované obrázky a ty je dovedly k sladkému pokladu. Takže stejně jako v pohádkách všechno dobře dopadlo.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2023/2024 | Komentáře nejsou povoleny

Volby do školské rady

Základní škola, Dobruška, Opočenská 115, okres Rychnov nad Kněžnou vyhlašuje volby zástupců zákonných zástupců žáků do Školské rady při Základní škole, Dobruška, Opočenská 115. Volby se budou konat dne 17. 06. a 18. 06. 2024 v budově školy. Návrhy na kandidáty podávejte na ředitelství školy nejpozději do 31. 05. 2024. Zákonní zástupci obdrží volební lístek před volbami – informace k volbám budou uvedeny na volebním lístku. Výsledky voleb budou uveřejněny na webových stránkách školy.

Volby z řad pedagogických pracovníků proběhnou v rámci pedagogické rady dne 25. 06. 2024.

Školskou radu Základní školy, Dobruška, Opočenská 115 tvoří 1 zástupce ze strany zřizovatele (Královéhradecký kraj), 1 zástupce ze strany zákonných zástupců a 1 zástupce ze strany pedagogických pracovníků.

Případné dotazy směřujte na členy volební komise: Mgr. Lenku Jonášovou, Mgr. Marcelu Smolovou a Janu Řehákovou.

Mgr. Andrea Stonjeková
ředitelka školy

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Školní rok 2023/2024 | Komentáře nejsou povoleny

Jaro v naší škole

Děti ve školní družině trénují mozek prostřednictvím digitálních učebních pomůcek…od ježibaby, přes piráta, až k drakoviVe středu 27. 3. byla realizována další akce pro žáky a jejich rodiče. Protentokrát s názvem „Jarní tvoření aneb Velikonoce jsou tady“.
Ve středu 27. března proběhla další z akcí naší školy zaměřená na podporu spolupráce s rodiči sociálně znevýhodněných žáků. Veškeré dění bylo spjato s nadcházejícím příchodem jara a velikonočních svátků. Žáci i jejich rodiče si nejprve prostřednictvím videoukázky na interaktivní tabuli v kmenových třídách připomněli velikonoční zvyky a tradice napříč světadíly. Poté již začali pracovat na zábavných vědomostních i dovednostních činnostech. Luštili křížovky, osmisměrky a tematicky zaměřené kvízy. Svoji kreativitu mohli rozvíjet ve výtvarné dílně při zdobení jarních váziček, vybarvování motýlků nebo květin na dřevěných deskách, výrobě zajíčků z papírových tácků či pestrobarevných tulipánů. Stejně jako vždy byla součástí zážitkového dne ve cvičné kuchyňce i soutěž o nejchutnější vajíčkovou pomazánku. Vždyť ta přece k Velikonocům neodmyslitelně patří! Program byl financován z projektu Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, do kterého je naše škola zapojena.21. 3. se naše škola připojila k Světovému dni Downova syndromuzároveň se v tento den rozloučila se zimou..Ohlédnutí za uplynulými akcemi – čtvrteční návštěva knihovny a páteční Ukliďme Česko – Ukliďme Dobrušku
V pátek 5. dubna se naše škola zapojila do celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“, jejímž cílem je odstranit nelegálně vzniklé černé skládky a další nepořádek. Stejně jako v minulých letech si žáci se svými pedagogy jako lokalitu zvolili Archlebovy sady, okolí garáží a autobusového nádraží. Díky jejich elánu se nám podařilo naplnit několik velkých pytlů a park tak září čistotou a může zase sloužit k relaxaci a odpočinku návštěvníků. Po zkušenostech z loňského roku jsme se opět obrátili na technické služby Města Dobrušky, které nám vyšly vstříc a odpad obratem odvezly. Tímto jim děkujeme.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Sportujeme, Učíme se, Užíváme si, Volný čas, Výletujeme, Školní rok 2023/2024 | Komentáře nejsou povoleny

Zápis pro nový školní rok 2024_2025 a den otevřených dveří

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky | Komentáře nejsou povoleny

Do nového roku krásou a pohybem

Floristická soutěž v Častolovicích
Ve čtvrtek 14. 03. se vybrané žákyně naší školy zúčastnily 12. ročníku okresního kola Floristické soutěže, jež se konala pod záštitou Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Rychnov nad Kněžnou v Častolovicích. Svůj talent a nápaditost na místě děvčata předvedla až po pečlivé přípravě, kterou pilovala v hodinách pracovního vyučování. Tématem letošního klání bylo zhotovit vypichovanou květinovou misku s velikonočními motivy. I přestože ani jedna z dívek nedosáhla na počet bodů potřebných k vítězství, vrátily se nadšené a s novými zkušenostmi, nápady a plány na další tvoření. Děkujeme organizátorům za pozvání a již teď se těšíme na příští setkání.


Plavecký výcvik
Od února žáci 3. ročníku naší školy v rámci hodin tělesné výchovy pravidelně každé úterý docházejí do Plavecké školy Dorka, která působí v místním krytém bazénu a je odborně vedena vyškolenými instruktory. Malí účastníci jsou rozděleni do skupinek podle odpovídající úrovně plaveckých dovedností. Někteří jsou ve vodě jako doma a již jen rozvíjejí svoji pohybovou flexibilitu, jiní se formou pestré řady různých zábavných aktivit seznamují s vodou v malém bazénku. Ještě potřebují plavecký pásek a mají k dispozici mnoho dalších veselých barevných pomůcek, ale už odvážně loví na dně puky a kroužky, foukají do vody, soutěží ve vodních hrátkách a skáčou do bazénu. Postupně se tak naučí potápět a plavat a na závěr za odměnu všichni obdrží mokré vysvědčení. Cílem plaveckého výcviku je přispět k odstranění plavecké negramotnosti dětí a předcházet nebezpečí před utonutím nebo úrazy ve vodním prostředí.


A to i po schodech – nahoru a dolů :-) .
Od ledna se naše škola může pochlubit novými polepy na schody, které byly financovány v rámci inovativního vzdělávání ze Šablon OP JAK.Florbalový turnaj Jaroměřská hokejka
Hned v prvním měsíci nového roku 2024 jsme se již tradičně zúčastnili florbalového turnaje pro žáky speciálních škol, který pořádal Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř. Jednalo se již o 14. ročník. Malí sportovci byli rozděleni do 10 družstev a dvou podskupin. Soutěž probíhala systémem hry „každý s každým“.
Naše mužstvo obsadilo krásné 5. místo. A tím výčet úspěchů nekončí. Byla vyhlášena i cena pro nejlepšího brankáře, cena fair play a cena pro nejužitečnějšího hráče turnaje. A věřte tomu nebo ne… David Ferko, kapitán týmu, byl oceněn a přivezl pohár a zlatou medaili za hru fair play. Děkujeme všem za skvělou reprezentaci školy.


Dnes šlo v naší škole doslova o vteřiny

V pátek 9. února byl pro žáky Základní školy, Dobruška, Opočenská 115 připraven zážitkový den, jehož cílem bylo seznámení s náročnou a nebezpečnou prací všech složek Integrovaného záchranného systému.
Úvodem se žáci ve svých třídách prostřednictvím videoprojekcí blíže seznámili s koordinovaným postupem zasahujících jednotek při provádění záchranných akcí. Následně si také připomněli důležitá telefonní čísla, na vlastní kůži si vyzkoušeli tísňová volání a zjišťovali počet hasičských přístrojů a hydrantů v budově školy. Dále si zahráli na řidiče, kteří bleskurychle utvořili uličku potřebnou pro volný průjezd záchranných složek na místo nehody a s nadšením plnili spoustu tematických úkolů v podobě skládanek, křížovek a doplňovaček.
V tělocvičně měli možnost stát se alespoň na chvíli odvážnými hasiči. Oblékli si hasičskou výstroj a dokázali si poradit s náročnou manipulací s hadicí a proudnicí ve stanoveném čase, který hraje při zásahu vždy rozhodující roli. Seznámili se také s typy vozidel, které ke své práci záchranáři využívají, a vyrobili jejich miniaturní papírové modely.
Pro žáky to byl velmi zajímavý den, díky němuž si alespoň zčásti dokáží představit, co vše práce těchto hrdinů obnáší, a to jak na základně, tak v terénu. Shodli se, že nejintenzivnějším zážitkem byla simulace volání o pomoc na tísňové linky prostřednictvím vysílačky. A co je ale nejdůležitější? Že to všichni zvládli! Pokud se někdy stanou svědky dopravní nehody, budou dobře připraveni pomoci při záchraně lidských životů.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Sportujeme, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2023/2024 | Komentáře nejsou povoleny

Listopad a prosinec byl plný zážitků :-)

Bezpečný pes
Zábavně-naučný program zaměřený na zásady bezpečnosti při kontaktu s vlastními nebo cizími psy spojený s poznáváním řeči psího těla a praktickými ukázkami proběhl v tělocvičně školy 1.12.2023. Jak rozpoznat varovné signály? Jak předejít útoku psy. Jak chránit části svého těla? To vše jsme se dozvěděli!


S čerty nejsou žerty aneb Jak na balení vánočních dárků – Pekelný projektový den
V pondělí 4. prosince se všechny prostory Základní školy v Opočenské ulici v Dobrušce jako mávnutím kouzelného proutku proměnily ve strašidelné peklo. Dokonce i na školní zahradě se nám usadil obrovský čert. A protože venku mrzlo, až praštělo, zatopil si pod kotlem a opékal pekelné špekáčky. Ptáte se, a co žáci? Ti v tento den přišli do školy v doprovodu svých rodičů, kteří se spolu s nimi zapojili do projektového dne příhodně nazvaného „S čerty nejsou žerty aneb jak na balení vánočních dárků.“ Celá akce začala ve třídách, kde byli všichni třídními učitelkami seznámení s dnešním programem a celou řadou úkolů, které měli během dopoledne zvládnout. Bez jejich splnění nebylo možné školu dnes opustit. A jaké že to byly úkoly? Přímo čertovské. Vybírání blech z kožichu, přikládání pod kotlem, čertovský škleb, skok s hříšníkem a pekelný taneček. Za odměnu jim bylo vydáno čertovské vysvědčení s andělskými jedničkami.Ve výtvarné dílně si společně s rodiči za pomoci paní lektorky zabalili a ozdobili svůj vánoční dárek. A protože jim při práci pořádně vyhládlo, pochutnali si na opečeném špekáčku, o který se s nimi přátelsky rozdělil čert z naší zahrady. Poté se zvědavě nahrnuli do tělocvičny, kde plnili čertí disciplíny jako pekelná pinkačka, chůze s čertovským kopytem, Luciferova tlama, Belzebubův poklad a pekelná brána, kterou nakonec vítězně všichni šťastní a unaveni odcházeli po propuštění z pekla domů.
Školní akce zaměřená na podporu spolupráce s rodiči sociálně znevýhodněných žáků byla financována z projektu Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků.


Mikuláš
Již tradičně zavítal do školy 05. 12. 2023 Mikuláš se svou družinou. Skvělá spolupráce s dobrušským DDM! Děti, ač hřešily, byly i pochváleny a dostaly balíčky plné zdravých dobrot!
Všeobecná primární prevence
Zatím co se v úterý 12.12.2023 žáci I. stupně stali strážci majáku a oprášili si pravidla ve třídě i mimo ní, žáci II. stupně zjistili, že všechno jde vyřešit a že jsou jedna parta (Prevence šikany)


Canisterapie
Když se řekne canisterapie, každý z nás si představí kontakt člověka se psem. Samozřejmě nejde o jakoukoliv interakci dvounožce se čtyřnožcem… Jedná se o blízké setkávání obou živých tvorů, jehož cílem je pozitivní vliv speciálně cvičeného psa na člověka. Řízená canisterapie kladně rozvíjí citové, rozumové i pohybové schopností a zároveň slouží taktéž k relaxaci. Pro svou komplexnost je canisterapie využívána u mnoha cílových skupin. Nejčastěji se uplatňuje u seniorů a u dětí i dospělých osob se zdravotním postižením. A to jak fyzickým, tak mentálním. Během vzájemného působení dochází mezi psem a člověkem k vytváření hlubšího vztahu a čtyřnohé zvíře se postupně stává jeho dobrým kamarádem. Lidskou lásku oplácí svou psí, uspokojuje nenaplněné citové potřeby, pomáhá rozvíjet sociální vztahy a vazby, adaptivní i sociální chování.
V pondělí 18. prosince 2023 naši školu navštívila členka organizace Aura Canis Čechy paní Věra Krtilová se svými fenkami Medou a Esi. Meda, starší zkušená canisterpeutická profesionálka, se intenzivně věnovala žákům, kteří si s ní důvěrně povídali, hladili ji, česali a něžně se s ní mazlili. Esi, její mladší kolegyně teprve získávala zkušenosti a pobýt chvíli v klidu, se jí moc nedařilo. Ale až vyroste, tak bude určitě tak šikovná jako Meda. Paní terapeutka žáky také seznámila s anatomií psího těla a na názorných ukázkách předváděla, jak rychle fenky reagují na povely své paničky, jak umí aportovat míče, kroužky a různé hračky, nebo třeba i vyčmuchat pečlivě zamaskované drobné pamlsky. Naše dnešní setkání bylo tak intenzivní, že obě fenky po třech hodinách, které s námi aktivně strávili, tvrdě usnuly a my jsme se s nově nabitou energií vraceli zpět do školních lavic.Vánoční zážitkový den
A už tady zase máme další rok. Určitě bude plný velkých předsevzetí a očekávání a třeba nám do života přinese i spoustu nových zážitků. Teď se ale na chvíli ve vzpomínkách přenesme zpět do času Adventu. Ve středu 20. 12. vánoční atmosféra prostoupila celou školu a žáci si tento den plně užívali na vlně vánočních tradic. Po celé dopoledne probíhal vánoční zážitkový den financovaný ze Šablon OP JAK.
V jednotlivých třídách byla připravena spousta tematických úkolů, a to jak vědomostních, tak i praktických. Všichni zúčastnění luštili vánoční křížovky a nápadité doplňovačky, netrpělivě hledali cestu v spletitém labyrintu plném tajemných kouzel, vymalovávali malé sádrové odlitky kapříků, svíček a prasátek, vyráběli skládané stromečky z kartonu, hvězdičky z papírových brček a další ozdobné vánoční dekorace.
Nejvíce se, jako vždy, těšili do cvičné kuchyně, kde svou kreativitu mohli uplatnit při zdobení svátečních obložených chlebíčků a míchání nápojů z čerstvého ovoce. Následně si připravili v mikrovlnné troubě popcorn a vytvořili z něho krásné sněhuláky. V dílně se společně se svými spolužáky vrhli na výrobu skleněných vánočních svícnů a na malování zvonků a ozdobných kouliček z dřevotřísky, kterými vyzdobili celý venkovní areál školy. Žáci byli velice šikovní, pracovali se zápalem a odměnou jim byly pestré zážitky a nová poznání.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2023/2024 | Komentáře nejsou povoleny

První sníh, první koulovaná, první sněhulák

První nadílka sněhu potěšila děti tak, že měly neustálou chuť nás dospělé koulovat vždy a všude. A protože byl první sníh mokrý, všichni jsme se z vycházky vraceli pěkně promáchaní.
Ale za to sněhulák z tohoto sněhu šel postavit suprově. Sice minisněhulák, ale nám se moc líbil.


Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Volný čas, Školní rok 2023/2024 | Komentáře nejsou povoleny

Akce v říjnu a listopadu

Mlsná vařečka – zdravé lívanečky
Sladkosti mají děti rády a tak jsme se si je upekli.Halloween soutěže
Někdo se bál, někdo se těšil. Všichni nakonec zvládli vyndat pavouka z klece, vymotat se z bludiště, zbavit se duchů, projít s okem dýňovou dráhou, přinést potravu ježibabě. A ještě jim to všem moc slušelo.


Věže z přírodnin
S dětmi pozorujeme změny v přírodě, sledujeme počasí. Ale také využíváme stále hezké počasí k vycházkám a k různým soutěžím venku. Tentokrát měly děti za úkol postavit během časového limitu co nejvyšší věž z přírodnin. Stavebního materiálu je v parku před školou hodně a tak každá stavba byla jiná a originální. A vítěz? Naše Danielka.Projekt Hrdá škola – Den bez batohů
Košíky, tašky, krabice, přepravky, kufry, kbelíky…aneb fantazii se meze nekladou…Soutěžíme a soutěžíme
V měsíci listopadu žáci naši školu reprezentovali ve dvou soutěžních kláních. Ve středu 8. 11. své síly poměřili s ostatními žáky ze základních škol speciálních, a to na 4. sportovním setkání pořádném Dětským domovem, Základní školou speciální a Praktickou školou v Jaroměři.
A v jakých disciplínách se soutěžilo?
Naši sportovci si vyzkoušeli speciální kopanou s míčem ve tvaru hrušky, ringo a holomajznu. Akce byla financována Královéhradeckým krajem.


Hned následující den se čtveřice žáků naší školy zúčastnila zdravotnické soutěže pořádané Praktickou školou, Základní školou a Mateřskou školou Josefa Zemana v Náchodě.
Žáci předvedli vše, co se naučili v zájmovém útvaru Mladý zdravotník, který je realizován při škole.
Zvládli první pomoc, test týkající se teoretických znalostí i poznávání léčivých rostlin. Děkujeme za reprezentaci školy.Brouci, broučci, broučínci
V pátek 24. listopadu zavítal do naší školy nám všem dobře známý pan Filip Laštovic z Mezinárodní ochranářské organizace A Rocha, Dobré, aby nás uvedl do pozoruhodného světa brouků a broučků. Žáci pozorně poslouchali jeho poutavé vyprávění doplněné o videoprojekci a díky tomu se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací, které vůbec netušili. Nyní už vědí, že tělo broučků se skládá z hrudi, zadečku a šesti končetin, tykadel a křídel, a že berušky mají nejen barvu červenou, ale i oranžovou, žlutou nebo hnědou. Někteří brouci dokáží přizpůsobit barvu svého těla jako chameleoni barvě podkladu, což je velmi často chrání před jejich nepřáteli. A to by nebyl správný entomolog, kdyby několik vzácných vzorků nepřinesl s sebou k nahlédnutí a nepodělil se o ně s námi. Dokonce nám předvedl, jak takové lovení brouků probíhá. Škoda jen, že je zrovna zima a nemůžeme vyrazit na louku, abychom se s některými druhy osobně seznámili. Ale na jaře se za nimi určitě vypravíme .

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2023/2024 | Komentáře nejsou povoleny

Ředitelské volno

Vážení rodiče,
informuji Vás o skutečnosti, že v pondělí 27.11.2023 vyhlašuji ŘEDITELSKÉ VOLNO pro žáky naší školy.
Důvodem je připojení většiny zaměstnanců školy k plánované jednodenní výstražné stávce.

Jsem si vědoma, že uzavření školy mnohým z Vás způsobí komplikace, ale není v mých silách zajistit provoz školy.

Odhlášení obědů proběhne automaticky.

Děkuji všem rodičům za vstřícnost a pochopení.

Mgr. Andrea Stonejková

Rubriky: Co všechno děláme, Školní rok 2023/2024 | Napsat komentář