Školská rada Základní školy

Školská rada Základní školy, Dobruška, Opočenská 115 bude od září 2021 pracovat v novém složení:

Mgr. Petra Czubová – člen zastupující pedagogické pracovníky
Jitka Sušánková – člen zastupující zákonné zástupce
Miroslav Sixta – člen zastupující zřizovatele

Její první schůzku svolá ředitelka školy. Na ní bude zvolen předseda Školské rady.

V tomto složení bude Školská rada pracovat následující 3 roky.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

Informace k začátku školního roku 2021/2022

Informace k začátku školního roku 2021/2022
Vyučování v 1. týdnu:
středa 1. 9. – 7.30 – 8.30
čtvrtek 2. 9. – 7.30 – 11.00
pátek 3. 9. – 7.30 – 11.00
další dny dle rozvrhu

Obědy
zajištěny od 2. 9.
čas oběda 11.20

Školní družina
1. 9. – mimo provoz
2. 9. – 11.00 – 14.30
3. 9. – 11.00 – 14.30

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

Už se to blíží…

Ke konci školního roku neodmyslitelně patří zkoušení, testy a písemky, ale i různé akce realizované mimo budovu školy. Aktivity podporující vzájemné utváření vztahů, umožňující poznávání žáků, učitelů a asistentů i z jiných stránek. Aktivity plné zážitků, na které si všichni po letech rádi zavzpomínají.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se uskutečnění těchto akcí v letošním školním roce přesunulo až na měsíc červen. Hned v úterý 1. 6. proběhl Den s pohybem za místní sokolovnou. Pedagogičtí pracovníci připravili sportovní dopoledne, kterým společně oslavili Mezinárodní den dětí. Za jednotlivé sportovní disciplíny žáci získávali body a následně si vybrali drobné odměny.

Díky mimořádným účelovým prostředkům z Královéhradeckého kraje byly školou realizovány dva výlety do blízkého okolí. První exkurze žáky zavedla do Častolovického zámku a nabídla jim procházku historií spojenou s prohlídkou zámeckého zvěřince, kde měli možnost se seznámit s různými druhy domácích i cizokrajných zvířat. Druhou exkurzí byl takzvaný návrat do minulosti, kdy žáci navštívili Podorlický skanzen Krňovice. Prohlédli si areál skanzenu se stavbami lidové architektury a zde chovaná zvířata. Nedílnou součástí návštěvy byly i ukázky dobových řemesel, strojů a pracovních nástrojů potřebných k životu předešlých generací. Nejzajímavější byla replika dřevěného větrného mlýna z poloviny 19. století vysoká téměř 11 metrů. Program byl doplněn o workshop, během kterého bylo možné si vyrobit motýly z bavlny. Obě akce proběhly za krásného počasí a přiblížily žákům život lidí v dobách, o kterých měli pouze teoretické znalosti z učebnic nebo z vyprávění pedagogů.

Ale tím to ještě nekončí. V úterý 22. 6. paní vychovatelka společně s asistentkami uspořádala tajnou cestu za pokladem s názvem Poklad letního slunovratu. A co tam naši žáci zažili a zda našli opravdu poklad? Cesta to byla náročná, plná nástrah a překážek, které nebylo snadné překonat. Nejdříve museli na základě indicií v jednotlivých třídách získat části uloupené mapy a poté svést námořní bitvu s piráty, uvařit kouzelný lektvar a vyluštit záhadné šifry. Společnými silami se jim to zdařilo, dosáhli vytyčeného cíle a poklad byl nalezen!

A nakonec, den před vydáváním vysvědčení, se uskutečnil výšlap do Valu spojený s návštěvou statku paní Zdeňky Vernerové, která žáky provedla svým královstvím a ukázala jim všechna svá zvířata i to, jakým způsobem se o ně stará. A protože žákům při prohlídce vyhládlo, rychlým krokem se přesunuli do areálu Přírodního divadla ve Valu, kde už na ně čekal rozdělaný oheň a voňavé uzené dobroty .

A to je konec…vysvědčení a zasloužené prázdniny…jupíííííí!!!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Školní rok 2020/2021 | Komentáře nejsou povoleny

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlásila ve dnech 28. 6. až 30. 6. 2021 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ředitelské volno.
Důvodem je investiční akce plánovaná na prázdninové měsíce. Jedná se o časově náročnou rekonstrukci rozvodů vody ve všech NP a sociálních zařízení v přízemí budovy, která musí být ukončena do konce hlavních prázdnin.

Školní rok bude ukončen a vysvědčení předáno dne 25. 6. 2021.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Školní rok 2020/2021 | Komentáře nejsou povoleny

Domácí mazlíček

Zvířátka se chtěla učit číst a psát,
tím pádem se dětem vyrovnat.
A tak jsou dneska školou povinná,
vzbuďte křečka, škola začíná…

Už zvoní… honem do lavic!
V pátek 28. května žáci ze ZŠ Opočenská v Dobrušce probudili ráno své malé zvířecí kamarády a pospíchali s nimi do školy. To byl ale den! Ze tříd se krom dětského švitoření a výkladu paní učitelky ozýval štěkot, mňoukání, zpěv papoušků… A pokud žáci byli tiše, zaslechli i dupání několika zakrslých králíčků. Každou třídu navštívil nějaký zástupce domácích mazlíčků, a tak vyučování bylo zahájeno jejich přehlídkou.

Žáci o zvířátkách věděli ledacos. Dali hlavy dohromady a společně na tabuli napsali všechny své znalosti. I přesto, že se domnívali, že poznatků o našich domácích mazlíčcích mají dostatek, zjistili, že spousta dalších zajímavostí je pro ně stále tajemstvím. Věděli byste třeba, proč psi vrtí ocasem a proč se točí dokolečka, než si lehnou? Anebo že kočka vidí ve tmě šestkrát lépe než člověk? K získání nových informací žáci využili encyklopedie o zvířatech a samozřejmě internetové zdroje. Následně vytvořili plakátek o zvířátku, které si vybrali. Jednotlivé plakátky pak ozdobily nástěnky školy.

Projektový den s domácími mazlíčky byl jen malou ochutnávkou z mnoha dalších plánovaných akcí, které u nás ještě proběhnou do konce školního roku. Ale o tom více zase někdy příště…

Rubriky: Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2020/2021 | Komentáře nejsou povoleny

Jsme moc rádi, že se v naší škole líbí nejenom našim žákům

Tři týdny po znovuotevření školy (od 12.4.2021) s námi strávila studentka 3. ročníku VŠ (učitelství pro první stupeň a speciální pedagogika) Diana Holá, která u nás plnila svou pedagogickou praxi.
A její pohled na naši práci nás moc potěšil.
Děkujeme!
Článek Ohlédnutí za odbornou praxí na ZŠ Opočenská vyšel v červnovém dobrušském zpravodaji:

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny

Volby do Školské rady 2021 z řad zákonných zástupců

Volby do Školské rady 2021 z řad zákonných zástupců

Školská rada Základní školy, Dobruška, Opočenská 115 má 3 členy
• jeden z řad pedagogických pracovníků
• jeden z řad zákonných zástupců
• jeden od zřizovatele

Volby člena z řad zákonných zástupců
• proběhnou prostřednictvím anonymních dotazníků
• je-li na škole více sourozenců, volí zákonní zástupci pouze jednou
• volební řád najdete na webu školy v sekci Informace z ředitelny

Vlastní volby
• z nabídky dvou kandidátů budou dne 25.6.2021 v budově školy anonymním hlasováním volit zákonní zástupci

Kandidáti:
1. paní Jitka Sušánková, Dobruška
2. pan David Marek, Nové Město nad Metují

• vítězem voleb se stane kandidát s nejvyšším počtem hlasů
• výsledek voleb bude zveřejněn na stránkách školy
• volby jsou platné, pokud se jich zúčastní alespoň jedna pětina oprávněných osob z řad zákonných zástupců nezletilých žáků
• mandát členů stávající rady se prodlužuje nařízením MŠMT tak, že skončí 3 měsíce po ukončení nouzového stavu (skončil 11. 4. 2021)

Mgr. Andrea Stonjeková
ředitelka školy

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Školní rok 2020/2021 | Komentáře nejsou povoleny

Čarodějnice v naší škole

Letošní rej čarodějnic si užili v naší škole úplně všichni – děti i zaměstnanci :-) .
Více fotografií ve Fotogalerii 2020/2021, krásné videofotky na FB ZŠ Opočenská https://www.facebook.com/profile.php?id=100015097771579.

Videofoto

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Školní rok 2020/2021 | Komentáře nejsou povoleny

Výhra v návrhářské soutěži

Žáci naší školy se zúčastnili VII. ročníku návrhářské soutěže pro žáky ZŠ pořádané VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf „Módní design 2021″.

Zadání znělo: „Navrhni šaty s tematikou SPIRÁLA“.

Naší úspěšnou návrhářkou se stala Růžena Ferková, která získala za svůj návrh šatů diplom a výtvarné potřeby. Blahopřejeme!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Školní rok 2020/2021 | Komentáře nejsou povoleny

Testujeme se

Testujeme se


Testujeme se


Testujeme se


Testujeme se


Testujeme se

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Školní rok 2020/2021 | Komentáře nejsou povoleny