Spolupráce, komunikace, naslouchání…

Ve školním roce 2021/2022 naše škola díky finančním prostředkům zřizovatele Krajského úřadu Královéhradeckého kraje získala Mimořádné účelové prostředky na realizaci aktivit směřovaných na prevenci rizikového chování, která je právě v současné době, kdy žáci často zůstávají v domácím prostředí při distanční výuce, velmi důležitá. Jedním z projektů zajištěných pro žáky ZŠ Opočenská se nově stal „Dlouhodobý program primární prevence“ pořádaný organizací PROSTOR PRO, o. p. s. z Hradce Králové, která již od roku 2000 pomáhá nejen dětem, ale i mladým lidem, rodinám a školám v oblasti rozvoje osobních schopností, dovedností a mezilidských vztahů a snaží se jim ukázat cestu, jak zdolávat životní překážky a dokázat držet život ve vlastních rukou.

Jednotlivé besedy s odborníky jsou realizovány přímo ve škole, kde se žákům věnuje lektorská dvojice, která při workshopech vychází ze svých praktických zkušeností. V pondělí 10. ledna nás navštívily Klára a Eva. Jednalo se již o druhé setkání a protentokrát se zaměřily na témata, jako jsou vztahy, komunikace, spolupráce a naslouchání. Vzhledem k tomu, že se při první návštěvě společně všichni dobře poznali, odpadla prvotní rozpačitost a stud a mohli jít společně rovnou „na věc“. Lektorky měly připravený program probíhající v komunitním kruhu s využitím interaktivních metod práce, skupinové práce a zážitkové pedagogiky. Žáci se podíleli na tvorbě plakátu, účastnili se psychosociálních aktivit a technik, jak předcházet různým formám rizikových projevů chování. Při besedě se dařilo aktivizovat a zapojovat všechny žáky, každý dostal prostor projevit svůj názor a byl vyslechnut.

Věříme, že tato pravidelná setkání pozitivně ovlivní nejen žáky samotné, vztahy mezi nimi, ale zároveň podpoří zdravé klima třídy i celé školy. A jaké téma nás čeká příště? To si žáci vybrali sami! Nechte se překvapit…

ZŠ Opočenská, Dobruška

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

Preventivní plošné testování

· od 17. ledna – se žáci i zaměstnanci školy testují 1 x týdně, a to každé pondělí
· nejsou-li určené dny vyučovacím dnem, provede se test den následující
· testují se všichni, a to i žáci i zaměstnanci očkovaní, i ti v ochranné lhůtě po nemoci

Letak pro rodice

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

Testování žáků

V pondělí 22. a 29.11.2021 proběhne ráno před výukou testování žáků.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

Zlatý tým ze ZŠ Opočenská

XXIX. ročník Sportovního desetiboje se po roce poznamenaném koronavirovou pandemií, kdy jsme byli ochuzeni o všechny sportovní i kulturní aktivity, konal 23. září v areálu kempu Orlice v Kostelci nad Orlicí. Soutěž pořádala Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou a uskutečnila se díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje. Tříčlenné hlídky změřily své síly v kategorii mladších a starších žáků, do které jsme do boje o medaile nasadili dva týmy.
Sportovního klání se zúčastnili žáci základních škol speciálních okresu Rychnov nad Kněžnou a dobrušská Základní škola, Opočenská, která se ho pravidelně účastní, zaslouženě vybojovala v kategorii starších žáků první místo. Soutěžilo se v šipkách, postřehovém závodě, hodu házecí raketou Buzzooca na cíl, kopu na bránu, hodu na golfový žebřík, slalomu dvojic s páskou na nohou, hodu na odrazovou branku, bowlingu, chytání míčku a slackline.
Naše hlídka bravurně obstála ve všech deseti disciplínách. Její člen David Ferko, který byl i v loňském ročníku zlatý v kategorii mladších žáků, se letos dokázal prosadit i v náročné konkurenci starších. Ke svému úspěchu se zdravým sebevědomím dodává: „Už z minulého ročníku jsem věděl, do čeho jdu, a i když některé letošní disciplíny byly pro všechny účastníky úplnou novinkou, podařilo se mi je úspěšně zvládnout.“ Mile překvapil i členy druhého družstva, které na stupně vítězů nedosáhlo, když se s nimi nezištně rozdělil o hodnotné ceny.
Celé dopoledne provázela příjemná atmosféra, ke které nemalou měrou přispělo nejen krásné počasí, ale i možnost téměř po roce se opět setkat s kamarády. Poděkování patří i pořadatelům a sponzorům, bez jejichž obětavosti a nadšení pro práci se žáky se speciálními potřebami, by se tato již tradiční akce neuskutečnila.Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Sportujeme, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

Škola v novém

Zahájení školního roku v naší základní škole nebylo vůbec jednoduché.
Během letních prázdnin v budově školy za finanční podpory zřizovatele školy, Královéhradeckého kraje, proběhla již druhá etapa rekonstrukce.
V loňském školním roce byla provedena přestavba sociálních zařízení a vybudování bezbariérových sociální zařízení. Letos došlo k výměně rozvodů vody a stávajících obkladů a umyvadel ve všech učebnách po celé budově školy, dále k rekonstrukci sociálních zařízení v přízemí budovy, výměně podlahové krytiny v dílně a školní družině a celkové modernizaci cvičné kuchyně. K drobným úpravám došlo i v keramické dílně. I když to tak ze začátku nevypadalo, všechny práce byly ukončeny včas, a mohl být proveden velký úklid.
Poslední srpnový týden byl tedy pro zaměstnance školy náročnější než jiné roky. Vedle běžných činností, které souvisí s přípravou školního roku, drobným bylo nutné přestěhovat nábytek do původního stavu, omýt každou pomůcku, otřít každou nástěnku a uvést třídy zpět do takového stavu, aby se v nich žáci cítili dobře. Podařilo se!
Ve středu 1. září 2021 jsme přivítali všechny žáky a výuka mohla být zahájena.
Řady našich žáků byly rozšířeny o dva nové prvňáčky, kterým jsou naši speciální pedagogové a asistenti pedagoga schopni nabídnout vzdělávání pomocí speciálních metod a zajistit jim individuální přístup.
A abychom se všichni lépe seznámili, již v dalším týdnu proběhlo tradiční opékání špekáčků za místní sokolovnou. Mňam

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

ZOO reálně i virtuálně

V pátek 15. října jsme se vydali na výlet. Naším cílem byla ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, kde na nás již čekali průvodci s připraveným programem.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny a prohlídka mohla začít. Jako první jsme navštívili velkou lemuři rodinku a od ní jsme pokračovali v našem poznávání zvířat křížem krážem zoologickou zahradou. Cestou jsme potkali veselé surikaty, hyeny, které se na nás smály, elegantní žirafy, mohutné slony, zebry, geparda i hrochy. U pavilonu opic jsme strávili delší dobu. Právě totiž obědvali. To jsme ale měli štěstí! Velmi nás překvapilo, jak jsou mlsné. Každá z nich si pochutnávala na něčem jiném. K dispozici měly mrkev, brokolici, řepu, salát, banány…
I nám vyhládlo, tak jsme si dali malou svačinku a pokračovali dál v našem putování.
Pan průvodce nám po celou dobu vycházky podával informace o jednotlivých zvířatech, jejich způsobu života, stravování a různých zajímavostech. Na všechny naše zvídavé otázky měl odpověď. Výlet jsme si moc užili a nakonec jsme odcházeli s dobrým pocitem, že jsme svou návštěvu zvířátka potěšili.
K návštěvě ZOO nás inspirovala beseda s knihou On-line ZOO. Jak název knihy napovídá, hlavními hrdiny jsou zvířata, která mají lidské vlastnosti. A stejně tak jako všichni lidé dnešní doby jsou aktivní na sociálních sítích, i obyvatelé této speciální ZOO představují běžné uživatele internetu. Díky svému počínání jsou samozřejmě vystaveni i jeho nástrahám, o kterých mnohdy nemají ani tušení. Následky jako je závislost na mobilu, kyberšikana a grooming jim pak pomáhá řešit paní ředitelka Eliška. A tak nejenom zvířatům, ale i žákům vysvětlila, jak se bezpečně chovat na internetu, aby nedošlo k problémům.
Obě tyto akce byly realizovány díky finančním prostředkům Královéhradeckého kraje.
Děkujeme!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

Školská rada Základní školy

Školská rada Základní školy, Dobruška, Opočenská 115 bude od září 2021 pracovat v novém složení:

Mgr. Petra Czubová – člen zastupující pedagogické pracovníky
Jitka Sušánková – člen zastupující zákonné zástupce
Miroslav Sixta – člen zastupující zřizovatele

Její první schůzku svolá ředitelka školy. Na ní bude zvolen předseda Školské rady.

V tomto složení bude Školská rada pracovat následující 3 roky.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

Informace k začátku školního roku 2021/2022

Informace k začátku školního roku 2021/2022
Vyučování v 1. týdnu:
středa 1. 9. – 7.30 – 8.30
čtvrtek 2. 9. – 7.30 – 11.00
pátek 3. 9. – 7.30 – 11.00
další dny dle rozvrhu

Obědy
zajištěny od 2. 9.
čas oběda 11.20

Školní družina
1. 9. – mimo provoz
2. 9. – 11.00 – 14.30
3. 9. – 11.00 – 14.30

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

Už se to blíží…

Ke konci školního roku neodmyslitelně patří zkoušení, testy a písemky, ale i různé akce realizované mimo budovu školy. Aktivity podporující vzájemné utváření vztahů, umožňující poznávání žáků, učitelů a asistentů i z jiných stránek. Aktivity plné zážitků, na které si všichni po letech rádi zavzpomínají.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se uskutečnění těchto akcí v letošním školním roce přesunulo až na měsíc červen. Hned v úterý 1. 6. proběhl Den s pohybem za místní sokolovnou. Pedagogičtí pracovníci připravili sportovní dopoledne, kterým společně oslavili Mezinárodní den dětí. Za jednotlivé sportovní disciplíny žáci získávali body a následně si vybrali drobné odměny.

Díky mimořádným účelovým prostředkům z Královéhradeckého kraje byly školou realizovány dva výlety do blízkého okolí. První exkurze žáky zavedla do Častolovického zámku a nabídla jim procházku historií spojenou s prohlídkou zámeckého zvěřince, kde měli možnost se seznámit s různými druhy domácích i cizokrajných zvířat. Druhou exkurzí byl takzvaný návrat do minulosti, kdy žáci navštívili Podorlický skanzen Krňovice. Prohlédli si areál skanzenu se stavbami lidové architektury a zde chovaná zvířata. Nedílnou součástí návštěvy byly i ukázky dobových řemesel, strojů a pracovních nástrojů potřebných k životu předešlých generací. Nejzajímavější byla replika dřevěného větrného mlýna z poloviny 19. století vysoká téměř 11 metrů. Program byl doplněn o workshop, během kterého bylo možné si vyrobit motýly z bavlny. Obě akce proběhly za krásného počasí a přiblížily žákům život lidí v dobách, o kterých měli pouze teoretické znalosti z učebnic nebo z vyprávění pedagogů.

Ale tím to ještě nekončí. V úterý 22. 6. paní vychovatelka společně s asistentkami uspořádala tajnou cestu za pokladem s názvem Poklad letního slunovratu. A co tam naši žáci zažili a zda našli opravdu poklad? Cesta to byla náročná, plná nástrah a překážek, které nebylo snadné překonat. Nejdříve museli na základě indicií v jednotlivých třídách získat části uloupené mapy a poté svést námořní bitvu s piráty, uvařit kouzelný lektvar a vyluštit záhadné šifry. Společnými silami se jim to zdařilo, dosáhli vytyčeného cíle a poklad byl nalezen!

A nakonec, den před vydáváním vysvědčení, se uskutečnil výšlap do Valu spojený s návštěvou statku paní Zdeňky Vernerové, která žáky provedla svým královstvím a ukázala jim všechna svá zvířata i to, jakým způsobem se o ně stará. A protože žákům při prohlídce vyhládlo, rychlým krokem se přesunuli do areálu Přírodního divadla ve Valu, kde už na ně čekal rozdělaný oheň a voňavé uzené dobroty .

A to je konec…vysvědčení a zasloužené prázdniny…jupíííííí!!!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Školní rok 2020/2021 | Komentáře nejsou povoleny

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlásila ve dnech 28. 6. až 30. 6. 2021 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ředitelské volno.
Důvodem je investiční akce plánovaná na prázdninové měsíce. Jedná se o časově náročnou rekonstrukci rozvodů vody ve všech NP a sociálních zařízení v přízemí budovy, která musí být ukončena do konce hlavních prázdnin.

Školní rok bude ukončen a vysvědčení předáno dne 25. 6. 2021.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Školní rok 2020/2021 | Komentáře nejsou povoleny