„Dáš si?“

V pondělí 3. června navštívil naší školu žákům již dobře známý pan Šimon Pečenka, dramaturg a herec. Přijel se svým kamarádem Pepínem, aby nám představili své interaktivní divadelní představení.
„Doktorská pohádka“ určená žákům 1. stupně byla zpracována na motivy pohádky Karla Čapka. V lese na kopci Hejšovina bydlel nedobrý čaroděj Magiáš. Neměl rád lidi a nejvíc hodného doktora z Kostelce, kterého se bál. Doktor byl ale hodný, pomáhal nejenom lidem, ale i pohádkovým bytostem. Jednou čaroděj tak hltal, až mu zaskočila pecka od švestky a nakonec i on sám potřeboval jeho pomoc. I přes své obavy z bílého pláště, se nechal vyšetřit a pan doktor ho zachránil.
Druhé představení s názvem „Dáš si?“ netradičním způsobem seznámilo žáky 2. stupně s nebezpečím drog a dalších návykových látek. Formou scének aktéři přiblížili žákům následky jejich užívání. Zaměřili se na alkohol, cigarety, marihuanu a tvrdé drogy a v praxi předvedli, jakým způsobem reaguje organismus po jejich užití. Žáci i paní učitelky v některých okamžicích měli zatajený dech a nevěřili vlastním očím.
Program byl realizován z mimořádného účelového příspěvku na podporu projektů škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Výhra ve výtvarné soutěži

Žáci ZŠ Opočenská v Dobrušce jsou velmi kreativní, rádi malují a zúčastňují se různých výtvarných soutěží. O tom, že se jim práce daří, svědčí umístění na předních příčkách celorepublikových soutěží.
Jedním z velkých úspěchů je první místo Aleše Balogha ve výtvarné soutěži o cenu Františka Kupky vyhlášenou městem Opočno. Jejím tématem bylo připomenutí třiceti let od sametové revoluce. Soutěžící se zamýšleli nad pojmem svoboda a snažili se tento soubor výtvarně vyjádřit. Druhým velkým úspěchem bylo umístění téhož žáka v celorepublikové soutěži vyhlášené Policiím ČR a Týmem silniční bezpečnosti. Téma této soutěže bylo „Všichni jezdí připoutaní“ a Aleš nakreslil obrázek, jak cestuje se svým medvídkem.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Hudebně – divadelní festival žáků speciálních škol

V pátek 17. května 2019 se v prostorách Městského divadla Dr. Josefa Čížka uskutečnil jubilejní X. ročník Hudebně – divadelního festivalu žáků speciálních škol Královéhradeckého regionu, tzv. „Prima den“, kterého se zúčastnila i naše škola. Tématem festivalového dopoledne byla protentokrát „Evropa“. Festivalu se zúčastnilo 12 škol, včetně zahraničních.
Naše škola vystupovala s programem „Letem světem Evropou“. Diváky pobavili svým jódlováním tři chlapíci ze sousedního Rakouska, ze slunného Apeninského poloostrova k nám dorazil Ital, co nezná ten zázrak a dokonce i sám božský Karel nás poctil svou návštěvou. V ruském národním kroji nám zatančila a zazpívala ruská Máša se svým bratrem a Fredie Mercury rozvášnil publikum písní I Want To Break Free. Kromě potlesku žáci získali 1. místo za nejlepší taneční kreace.
Festival, jehož hlavním cílem je umožnit co největšímu počtu handicapovaných dětí a jejich učitelům vzájemná setkání a výměnu zkušeností, stejně jako každoročně pořádala Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana v Náchodě.
Děkujeme, že se naše škola mohla opět zúčastnit.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Nebojme se pomoci!

První pomoc je nedílnou součástí léčby různých poranění a náhlých onemocnění. Správně poskytnutá první pomoc již zachránila mnoho životů a přispěla k rychlejšímu a plnému uzdravení postižených. Znalost základních jednotlivých postupů uplatněných včas a správně, je právě u těchto postižených nejdůležitější.
Toto všechno si uvědomují i žáci ze ZŠ Opočenská a celoročně navštěvují kroužek „Mladý zdravotník“, aby pak své znalosti zúročili v praxi na konci školního roku v okresní a krajské soutěži Mladých zdravotníků. Soutěžící si změřili své síly v historii Červeného kříže, vybavení zdravotnické brašny, zdravotnických znalostech, léčivých rostlinách, dopravě, životosprávě a v neposlední řadě i v praktické první pomoci.
V okresním kole se hlídky naší školy umístily na 2. a 4. místě a v krajském kole pak obsadili 6. a 7. místo.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Návštěva Ekocentra Krupárny v Dobrém

V pátek 24. května žáci základní školy Opočenská v Dobrušce vyrazili do přírody. Konkrétně navštívili Ekocentrum Krupárna v Dobrém v Orlických horách, kde prožili příjemné dopoledne. Hned v úvodu je přivítal pan Mgr. Pavel Světlík spolu s několika odchycenými opeřenci, o kterých žákům prozradil spoustu informací, a společně je vypustili zpět na svobodu.
Poté byli žáci rozděleni na dvě skupiny. První skupina se účastnila programu, který byl realizován panem Filipem Laštovicem. Jeho přednáška se jmenovala „Stromy – úžasné živé organismy naší planety“. Jednalo se o povídání doprovázené promítáním obrázkové prezentace. Pan Laštovic seznámil žáky s rozmanitostí, důležitostí a krásou stromů a společně se zamysleli nad jejich jedinečností. Přednáška byla obohacena o řadu donesených přírodnin a ukázek různých druhů stromů.
Druhé skupině se mezitím věnovala paní Jana Ledečová. Žákům vyprávěla o pobytových znameních živočichů v přírodě. Dozvěděli se, jak se mají v přírodních podmínkách chovat, čeho a jak si všímat, aby poznali přítomnost jednotlivých živočichů v daném okolí. I tato přednáška byla obohacena o vzorky konkrétních přírodnin a obrázků. Žáci měli možnost si prohlédnout i osahat ohlodané větve, šišky, třísky od práce šplhavců, ptačí a savčí lebky, srnčí a jelení schozy, ptačí…
Poslední aktivita dopoledního programu byla vycházka po areálu Krupárny. Pan Mgr. Světlík žákům ukázal ekosystém louky a vody, jejich rostliny, živočichy a hmyz. Slunečné dopoledne bylo zakončeno opékáním špekáčků a povídáním u ohně.
Vzdělávací program byl stejně jako vždy poučný a zároveň i zábavný. Děkujeme.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Poděkování maminkám

Nikdo si nezaslouží více lásky a pozornosti než ten, kdo nám ji dává od dětství. Svátek matek vyvolává snad v každém člověku vlnu dojetí a lásky a připomíná příjemné vzpomínky na dětství a také dává každému pocit, jak důležité je vážit si každého okamžiku se svou maminkou.
Žáci ZŠ Opočenská se vydali do Domu s pečovatelskou službou v Dobrušce, aby seniory potěšili krátkou přehlídkou toho, co nového se naučili. Zaznělo několik písní a básniček o jaru a k svátku maminek. Žáci hudebního kroužku rozezněli zobcovou flétnu a dále jsme mohli shlédnout pohádku „Jak šli bratři pro kládu“ a taneční představení „Křížem krážem Evropou“. Nechyběl ani čardáš a zpěv romské písně v podání tanečního kroužku.
Všichni účinkující byli odměněni úsměvem, potleskem a sladkou odměnou.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

15. ročník krajské soutěže „ O nejzdařilejší dílenský výrobek“

Dne 24. dubna 2019 se žáci Alan a Valentýn Pokutovi ze ZŠ Opočenská zúčastnili Dílenské soutěže v Hradci Králové. Podle technického výkresu bylo úkolem pro Alana vyrobit ze dřeva lodičku a pro Valentýna krabičku. Práce jim šla pěkně od ruky. Hodnotitelská komise sledovala především přesnost při měření, povrchovou úpravu a celkový vzhled výrobku. Alan se s lodičkou umístil na pěkném druhém místě, Valentýn s krabičkou na čtvrtém místě. Za své výrobky byli odměněni Alan kufříkem na nářadí a Valentýn šroubovákem s možností výměny různých nástavců. Soutěž byla velice přínosná a rádi se příštího ročníku opět zúčastníme.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Výletujeme, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Den otevřených dveří

Stalo si již tradicí, že každý rok v měsíci dubnu otvíráme školu veřejnosti. Tento rok se konal již 16. ročník Dne otevřených dveří a proběhl v úterý 9. dubnu 2019.

Malí i velcí návštěvníci měli možnost seznámit se na vlastní oči s prostředím školy, s jejím materiálním vybavením a s našimi pedagogickými pracovníky. U vstupu návštěvníky vítali žáci 8. a 9. tříd a podávali jim základní informace o škole. Poté příchozí provedli prostory školy, ukázali jednotlivé učebny pro výuku, učebnu výpočetní techniky, školní družinu, tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, dílny a relaxační místnost.

Pro dospělé návštěvníky bylo v prostorách sborovny připraveno drobné občerstvení a každý malý účastník obdržel sladký dárek. Naši školu, kromě nesčetně dalších, navštívili zástupci města v čele s panem starostou Ing. Petrem Lžíčařem, dále pak poslanec Poslanecké sněmovny PČR pan Petr Sadovský a delegáti dalších městských institucí.

Děkujeme všem za milou návštěvu.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Morena

Pro naše předky byl rituál vynášení zimy a vítání jara významnou událostí, kterou prožívala celá společenství. Dospělí a staří ale jenom přihlíželi. Přímými aktéry byli mladí lidé, dospívající nebo děti, kteří představují naději do budoucna.

Žáci základní školy Opočenská v Dobrušce navázali na tuto tradici a každý rok se celá jejich škola vydává na pochod s Morenou. Ke zhotovení Moreny žáci použili to, co už nebylo k potřebě – suché větve, roští a uschlou trávu. Morenu ustrojili do starých šatů a okrášlili ji náhrdelníky z vyfouknutých vaječných skořápek, tedy symboly smrti a zmaru. Vždyť figurína Moreny představuje smrt, nemoci, bídu a všechno, co lidem škodí.

S Morenou pak vyšli v průvodu, aby ji zapálili, do Zlatého potoka hodili a tak zimu zahnali. Hořící Morenu za doprovodu říkadel odnesla voda a mohlo začít jaro.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny

Všechny masky, pojďte dál! Začíná náš karneval!

„To je škola?

Kde jsou děti?

Dnes tu žádné nejsou, paní…

Dnes máme den plný hraní…

Pojďte se k nám podívat, budete se usmívat J.“

V úterý 5. března ožila naše škola karnevalovým veselím. Paní učitelky zorganizovaly maškarní rej, na který se dostavili vodník s paní vodníkovou, pan doktor Anděl, králíček s kocourkem, pár kostlivců, policista, dýně, duhová rebelka, neandrtálec, indián, upírka, kuchař, bílá paní a dokonce nás navštívil i Chosé Armando až z dalekého Mexika. Sešla se zde doopravdy velká spousta nádherných masek.

Všichni tančili, hráli různé hry, soutěžili a užívali si přítomnosti jeden druhého. Největší úspěch měla pěvecká soutěž, které se zúčastnily téměř všechny masky. A protože k masopustu patří nejenom masky, ale i laskominy, všichni zúčastnění byli odměněni sladkou koblihou. Děti prožily karnevalový den aktivně, odcházely domů plny dojmů a zážitků.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Školní rok 2018/2019 | Komentáře nejsou povoleny