Upřesňující informace k zahájení školního roku 2020/2021

Prosíme všechny rodiče (zákonné zástupce), aby v úterý 1. 9. 2020 v 7.30 hodin doprovodili své děti do školy.
- podání informací o provozu školy vzhledem ke Covid-19
- v 8.30 hodin – jednání s pracovníky Speciálního pedagogického centra

V případě příznivého počasí proběhne slavnostní přivítání na dvoře školy. Pokud se bude konat ve vnitřních prostorách školy, prosíme rodiče, aby použili ochrannou roušku. Žáci a paní učitelky roušky mít nemusí.

Pro návštěvy školy:
Prosíme, aby osoby, které navštíví školu, použili u vchodu dezinfekci a ve vnitřních prostorách školy ochrannou roušku.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Rubriky: Novinky, Školní rok 2020/2021 | Napsat komentář

Poděkování paní ředitelce Mgr. Dagmar Mackové

Poslední červnový den odstoupila z vedoucího pracovního místa ředitelky školy ZŠ Opočenská Mgr. Dagmar Macková, která ve své funkci působila patnáct let.
Ve školství pracovala od roku 1970, absolvovala studium na střední pedagogické škole a získala tak vzdělání učitelky mateřské školy a vychovatelky. Na ZŠ Opočenská učila od roku 1990, při zaměstnání vystudovala Pedagogickou fakultu Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové – učitelství pro 1. stupeň ZŠ – speciální pedagogika mladšího školního věku.

Vážená paní ředitelko, touto cestou bychom vám chtěli poděkovat za dlouholetou práci v Základní škole v Opočenské ulici. Jistě není jednoduché řídit školu, kde se vzdělávají žáci s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem, ale vy jste se tohoto nelehkého úkolu zhostila s trpělivostí, vytrvalostí a odhodláním.

Máme dojem, že prosté děkujeme, nestačí…
Děkujeme vám tedy veřejně a přejeme do dalších let na zaslouženém odpočinku hodně zdraví a radost ze společně strávených chvil se svými blízkými.

Zaměstnanci ZŠ Opočenská, Dobruška

Rubriky: Novinky, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Oznamujeme rodičůmDopis zák.zástupcům 28.5.2020

Rubriky: Novinky, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Mimořádné opatření

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Usnesení vlády ze dne 18. 5. 2020

S účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání

tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se

zakazuje

osobní přítomnost žáků základních škol či tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování a žáků základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální.

Tyto školy budou i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – koronavirus

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ dle nařízení Ministerstva zdravotnictví s platností ode dne 11.března 2020 odpadá výuka v naší škole !!!
Nařízení platí do odvolání, sledujte informace v médiích

Ředitelům škol a školských zařízení
Věnujte prosím pozornost přiloženému mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví!

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

S přáním příjemného dne

Mgr. Jan Dvořák
odbor školství │oddělení primárního a zájmového vzdělávání

Mimořádné opatření


Mimořádné opatření

Rubriky: Novinky, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Masopustní rej v ZŠ Opočenská

Maškary k nám přišly, hej!
Začal masopustní rej.
Haló, pane karnevale, račte dále, račte dále…
Všichni nás zvou, hej, hej, hej, na maškarní rej!

A tak jsme pozvání přijali a v úterý 25. února jsme všichni vyrazili do školy v netradičním oblečení. Karneval začal jako vždy přehlídkou masek. V rytmu hudby se vlnili vodníci, čerti, černokněžníci, kuchařka, zahradníci, zedníci, kočičky, vojáci a ještě spousta dalších masek.
K zábavě přispěli i nejstarší žáci školy, kteří připravili pro zúčastněné různé soutěže. Masky si mohly poměřit své síly, zjistit své dovednosti a schopnosti, svou šikovnost a trpělivost. A pak už se jenom ozvalo: „Všichni na parket, prosím!“ a začala maškarní diskotéka.…

Na konci masopustní veselice
vyhládlo nám převelice,
tak jsme slupli hned
koblížek sladký jako med.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Soutěžíme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Živá zahrada

Jaro pomalu ťuká na dveře, na zahrádkách kvetou jarní květiny a každé ráno nás svým zpěvem budí ptáci. Právě v tuto dobu již několik let navštěvují naši školu odborníci z mezinárodní ochranářské organizace A Rocha se sídlem v Dobrém, aby žákům ukázali další krásy, bohatství a cenu přírodního prostředí. Protentokrát se zaměřili na živou zahradu. Žáci byli jako vždy rozděleni podle věku do dvou skupin. Mladší žáci získali teoretické poznatky o živé zahradě a ti starší využili svých dovedností při výrobě ptačích budek.
Pan Filip Laštovic skupině mladších žáků názorně předvedl a vysvětlil rozdíly mezi uměle vytvořenou a živou zahradou. Během programu se žáci seznámili s tím, co člověku i zvířatům z volné přírody škodí a zároveň, co jim prospívá. Součástí přednášky byla i videoprojekce, pomocí níž lektor žákům ukázal nejrůznější možné prvky přeměny sterilní zahrady v živý biotop. Žáci si své nové poznatky poté vyzkoušeli při interaktivní hře a na konci aktivity bylo jejich úkolem namalovat obrázky živé zahrady, které následně putovaly do ekocentra. Jedním z možných prvků je právě i ptačí budka, která do zahrady naláká různé druhy ptáků, do jejíž výroby se pustila za pomoci instruktorů z ekocentra skupina starších žáků. V závěru se obě skupiny sešly v tělocvičně a vzájemně se pochlubily svými díly v podobě obrázků a ptačích budek. A že bylo vážně čím!
Děkujeme zaměstnancům organizace A Rocha za příjemně strávené dopoledne, které přispělo k získání nových informací a praktických zkušeností.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny

Zápis pro školní rok 2020/2021

Zápis pro školní rok 2020/2021 se koná ve středu 29.4.2020.
Všechny potřebné informace naleznete na plakátku k zápisu.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny

17. Den otevřených dveří naší školy

Přijměte, prosím, pozvání na již 17. Den otevřených dveří, který se koná v úterý 14.4.2020.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny

Návštěva Městské knihovny v Dobrušce

Podzimní měsíce jsou v naší škole spojeny s každoroční návštěvou knihovny v Dobrušce. V letošním roce vyšel tento datum na pondělí 25. listopadu, a tak všichni žáci vyrazili na předem domluvenou exkurzi. Byli zvědaví, co se zde od minulé návštěvy změnilo a jaké knižní poklady tam objeví.

V půl desáté paní knihovnice přivítala natěšené žáky 1. stupně. Úvodem je seznámila s řádem knihovny, výpůjčním řádem a vysvětlila podle jakého „klíče“ jsou zde knihy řazeny. Poté se malí čtenáři rozběhli po oddělení, a každý si našel právě tu knížku, která ho zajímala.

V deset hodin pak malé čtenáře vystřídali žáci druhého stupně, kteří se dozvěděli, v čem spočívá práce knihovnice a strávili příjemný čas ve společnosti asi 40 000 knížek a milé paní knihovnice. Škoda, že bylo tak málo času. Vůbec by dětem nevadilo strávit zde celé dopoledne. Všichni jsme odcházeli s pěkným zážitkem.

Děkujeme paní knihovnici za její čas i snahu vzbudit u dětí zájem o čtenářství a těšíme se na další spolupráci.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2019/2020 | Komentáře nejsou povoleny