Den bláznivých ponožek

Středu 11. května 2022 jsme si užili už „od podlahy“ :-) . Projekt HRDÁ ŠKOLA – den bláznivých ponožek.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Užíváme si, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

Nemocniční zajíček

124 prací z 20 škol se sešlo v soutěž Velikonoční zajíček 2022, kterou vyhlásila ZŠ a MŠ při fakultní nemocnici v Hradci Králové.
Porota vybrala 24 nejlepších a mezi nimi i dílo Vojty Obršála.
Přišel mu krásný diplom a on s z něho měl obrovskou radost.
Děkujeme!
Všechny krásné obrázky zdobily chodbu nemocnice. V červnu zpestří i vestibul krajského úřadu.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Soutěžíme, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

Den otevřených dveří

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

Beseda s dobrušskou městskou policií v naší tělocvičně

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

Příroda jako puzzle

Na den Země, t.j. 22.4.2022, uspořádal DDM v Dobrušce akci Příroda jako puzzle.
A my byli u toho!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

Ukliďme Dobrušku

Naše škola se ve čtvrtek 21.4.2022 připojila trochu v předstihu k akci Ukliďme Dobrušku (která se koná v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko :-) ).
Naši žáci se spolu s vyučujícími vydali vybaveni pytli a rukavicemi od Města do parku u školy a jeho blízkého okolí.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

Žít jako motýl

Žít jako motýl…to by si asi kdekdo z nás přál… Ale opravdu je život motýlů tak bezstarostný a lehký, jak se nám zdá? Odpověď na tuto a spoustu dalších otázek nám dal pan Filip Laštovic z mezinárodní ochranářské organizace A Rocha z Dobrého, který 7. dubna navštívil naši školu.
Během besedy nás nenásilnou formou zasvětil do tajemného života motýlů. Dozvěděli jsme se, že na světě žije asi 180 000 druhů motýlů. Z toho jen 30 000 denních druhů a zbylých 150 000 nočních. Noční motýly známe pod názvem můry. Motýli mají několik společných znaků – křídla, sosák, tykadla a tři páry nohou. I přesto je každý motýl úplně jiný. Pokud se podíváme na motýlí křídla zblízka, což nám bylo umožněno, vidíme šupinky. Každá šupinka je jinak nakloněná, jinak zbarvená. Pomocí savého ústního ústrojí (sosáku) motýli přijímají potravu a jejich tykadla nesou celou řadu smyslových receptorů, a to především čichových.
Motýli procházejí během života složitým vývojovým cyklem, který nám pan lektor přiblížil prostřednictvím prezentace na interaktivní tabuli. Všichni žáci byli překvapeni z přeměny nevzhledné housenky v krásného motýla. Stejně tak jako motýli, mají i všechny housenky něco společného. Živí se rostlinnou potravou, čímž ovšem mohou způsobit značné škody na našich zahradách. Například bělásek zelný se živí kulturními rostlinami, obaleč jablečný způsobuje červivost ovoce a nám známý mol si pochutnává na našich potravinách ve spíži nebo tkaninách ve skříni. V závěru vzdělávacího programu byl prostor pro zvídavé dotazy a čas na prohlídku sbírky pestrobarevných motýlů.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

Recyklace hrou

Naše základní škola je zapojená do projektu Recyklohraní, který vznikl pod záštitou MŠMT ČR. Cílem uvedeného projektu je získat a prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.
Ve čtvrtek 24. března byl v rámci environmentální výchovy realizován výjezdní program s názvem Recyklace hrou určený žákům základních škol. Během naučného interaktivního programu lektorka žáky seznámila se základními pojmy týkajícími se třídění odpadu. Zjišťovala, jaké mají žáci v této oblasti znalosti a byla mile překvapena. Poté vytvořila fiktivní černou skládku a úkolem našich žáků bylo roztřídit odpadky do správných kontejnerů, popřípadě je odnést do sběrného dvora. Toto pro ně byl velmi jednoduchý úkol. Dalším tématem k zamyšlení byl proces recyklace. Žákům byl přiblížen prostřednictvím powerpointové prezentace. Dozvěděli se, jak přeměna starého na nové probíhá a z jakých materiálů lze vyrobit věc s jinou tváří. V závěru tematického programu samozřejmě nechyběla ani praktická část, při které měli žáci možnost prozkoumat jednotlivé komponenty elektrických zařízení a zjistit tak, co všechno se dá z vyřazeného elektroodpadu využít. Po dnešní akci jsme se ujistili v tom, že my umíme třídit správně!

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

U nás se stále něco děje

ORGANIZACE PROSTORPRO – 22. 3. – PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY – TÉMA – VOLNÝ ČAS

RETRODEN – 25. 3. – PROJEKT HRDÁ ŠKOLY

RECYKLOHRANÍ

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Učíme se, Užíváme si, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny

Ponožkový den

Dnešek se nese ve znamení PONOŽEK
Toto datum není vybráno náhodně. Downův syndrom se totiž vyznačuje jedním přebývajícím chromozomem 21. Někdy se také označuje tento syndrom jako trizomie 21. chromozomu. Normálně máme každý tyto chromozomy dva, osoby s Downovým syndromem mají tři – tedy 3 chromozomy 21 – 21/3.

Světový den Downova syndromu má tradiční symbol – nesourodý pár ponožek, který ukazuje příčinu tohoto celoživotního onemocnění – poruchu chromozomu ve tvaru písmene X.

Dnes si proto každý, kdo se připojil k tomuto dni, oblékl každou jinou ponožku na svou nožku.

Rubriky: Co všechno děláme, Novinky, Pomáháme, Školní rok 2021/2022 | Komentáře nejsou povoleny